پیام فرستادن
Hefei Sensing Electronic Co.,LTD
شرکت
محصولات
دقیق NTC ترمیناتور
ترمیستور اپوکسی
ترمیستور NTC شیشه ای بسته بندی شده
سنسور دما NTC
سنسور دمای پزشکی
ترمیستور فیلم نازک
سنسور دما خودرو
سنسور دماسنج سطح
سنسور دمای لوله
سنسور دما رشته
سنسور دماسنج لوله
سنسور دمای آب ضد آب
سنسور دمای فلنج
سنسور دمای گلوله